૨૫,૧૦૧/-નું દાન

  • Event Date : 01 July 2020
  • Organised by : નવનીત કેન્સર રિસર્ચ હોસ્પિસ અને ડાયાલીસીસ સેન્ટર
  • Sanstha : નવનીત કેન્સર રિસર્ચ હોસ્પિસ અને ડાયાલીસીસ સેન્ટર
  • Location : માંડવી
  • 60

ગાંધીધામના શ્રી ચંદ્રકાંત જેન્તીલાલ દોશી પરિવારે પોતાની દીકરી ખુશ્બુના લગ્ન પ્રસંગે, કેન્સરના દરિદ્રનારાયણ દર્દીઓ માટે માંડવીની જનકલ્યાણ મેડીકલ સોસાયટી સંચાલિત નવનીત કેન્સર રિસર્ચ હોસ્પિસ અને ડાયાલીસીસ સેન્ટરને રૂપિયા ૨૫,૧૦૧/-નું દાન આપીને પ્રેરણાદાયી સત્કાર્ય કરેલ છે.

સંસ્થાના પ્રમુખશ્રી કિરણભાઈ સંઘવી, મંત્રીશ્રી સંજયભાઈ મહેતા (ડગાળાવાળા), સહમંત્રીશ્રી અરવિંદભાઈ શાહ અને સમગ્ર ટ્રસ્ટી મંડળે ગાંધીધામના દાતા દોશી પરિવારનો આભાર માનેલ. ગાંધીધામના ચંદ્રકાંતભાઈ દોશી પરિવારે કેન્સરના દર્દીઓ માટે દાન આપીને દાતાઓને નવો રાહ ચિંધેલ છે.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates