સાધર્મિક ભક્તિ

  • Event Date : 01 July 2020
  • Organised by : શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છી ગુર્જર જૈન પરીવાર
  • Sanstha : શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છી ગુર્જર જૈન પરીવાર
  • Location : હૈદરાબાદ
  • 174
શ્રી  દક્ષિણ ભારત કચ્છી ગુર્જર જૈન પરીવાર ના સૌ સભ્યો જોગ,
જય જિનેન્દ્ર !
આખા વિશ્વમાં અને આપણા દેશ ઉપર મહામારીના સંકટમાં આપણા “પરીવાર” ના સૌ સભ્યોની કુશળતા ઇચ્છીએ છીએ.
આવા સમયમાં આપણા “પરીવાર”નો કોઇ પણ સભ્ય આર્થિક સંકડામણને કારણે મુશ્કેલીમાં ન મુકાઈ તેવી ભાવના સાથે એપ્રિલ,મે ,અને જૂન-૨૦૨૦ માં “પરીવાર”ના  તેવા સભ્યોને દૈનિક જીવન જરુરીયાતની વસ્તુઓની માટે ₹૨૫૦૦ ની રકમ તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ હતી. આ વયવસથા આપણે પરીવારના જમા ભંડોળમાંથી કરી હતી.
           
દરેક સ્થળે પરિસ્થિતિ હજી પણ સામાન્ય  નથી બની અને આપણા ભાઇઓ આર્થિક સંકડામણ અનુભવી રહ્યા છે. હવે પછી આપણે તેઓને મદદરૂપ થવું હશે તો તે માટે આપણે આપણા સભ્યો પાસેથી ફંડ મેળવી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. આથી પરીવાર ના સૌ સભ્યોને ખાસ અપીલ કરવામાં આવે છે કે ₹૨૫૦૦ અથવા તેના ગુણાંકનો ફાળો “સાધર્મિક ભક્તિ ફંડ-૨૦૨૦” માં ઉદાર દિલે આપવા વિનંતી કે જેથી આગામી સમયમાં આ વ્યવસ્થા સચવાય શકે.
આપને રકમ ચેક અથવા NEFT થી  પરીવારના બેંક* ખાતામાં જમા કરાવી મેસેજ આપવા વિનંતી .
(મહેરબાની કરી રોકડા ભરશો નહી ).
આ બાબત આપ આપના સ્થાનિક સમાજના હોદેદારોનો સંપર્ક કરી પણ યોગ્ય કરશોજી.
આપના સહયોગની અપેક્ષા સહ.
લિ. શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છી ગુર્જર જૈન પરીવાર. વતિ
પ્રમુખ : 
કાંતિલાલ હેમચંદ શાહ .- કરનુલ.
ઉપ-પ્રમુખ :
મુકેશભાઇ પ્રભુલાલ શાહ- ચેનૈઇ
નરેન્દ્ર ચુનીલાલ શાહ- કોચીન
મિલન ધીરજલાલ શેઠ- બેંગલોર 
પૂર્ણિમાબેન રમેશ શાહ- કલીકટ
નલીન મહેંદ્ર શાહ- હૈદરાબાદ 
રસીકલાલ છગનલાલ શાહ - મૈસુર
મા. મંત્રી: 
પ્રદિપ કેશવલાલ સંઘવી - હૈદરાબાદ 
ખજાનચી: 
શાંતિલાલ મણીલાલ વોરા-
વધુ માહિતી માટે 9440601669 ઉપર સંપર્ક કરવા વિનંતી.KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates