વિકલાંગ કન્યા છાત્રાલયને ટીવી અર્પણ

  • Event Date : 01 February 2020
  • Organised by : નવચેતન ભગવાન મહાવીર માનવ કલ્યાણ કેન્દ્ર
  • Sanstha : નવચેતન ભગવાન મહાવીર માનવ કલ્યાણ કેન્દ્ર
  • Location : માંડવી
  • 44

નવચેતન ભગવાન મહાવીર માનવ કલ્યાણ કેન્દ્ર દ્વારા તાજેતરમાં માંડવીની અંધ અપંગ માનવ કલ્યાણ સોસાયટી સંચાલિત વિકલાંગ કન્યા છાત્રાલયની દિવ્યાંગ છાત્રાઓને શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો નિહાળવા ટેલિવિઝન (ટી.વી.) અર્પણ કરવામાં આવેલ.

સોસાયટીના સહમંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ સોનીના પ્રમુખપદે વિકલાંગ કન્યા છાત્રાલયમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં છાત્રાલયને ટી.વી. આપવા બદલ નવચેતન સંસ્થાની સરાહના કરી હતી જ્યારે પ્રસંગ પરિચયમાં સોસાયટીન મંત્રીશ્રી દિનેશભાઈ શાહે સંસ્થાની વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓની માહિતી આપી ટી.વી. આપવા બદલ આભાર માન્યો હતો.

નવચેતન સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી વી.જી. મહેતા (ભુજ)એ ટી.વી.ના માધ્યમથી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો નિહાળી અભ્યાસમાં આગળ આવી છાત્રાલયનું ગૌરવ વધારવા દિવ્યાંગ છાત્રાઓને અનુરોધ કરેલ.

નવચેતન સંસ્થાના ભુજથી આવેલા પ્રમુખશ્રી વી.જી. મહેતા, શાંતિલાલ મોતા, સી.સી. જોશી, સુરેશભાઈ સોમૈયા અને દીપ દિનેશ શાહ (માંડવી)એ સોસાયટીના મંત્રીશ્રી દિનેશભાઈ શાહ, સહમંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ સોની, ટ્રસ્ટીશ્રી ખુશાલભાઈ બળીયા અને ગૃહમાતા પ્રવિણાબેનને વિકલાંગ કન્યા છાત્રાલયના છાત્રાઓ માટે ટી.વી. અર્પણ કરેલ. આ પ્રસંગે અનસુયાબેન શાહ, જયશ્રીબેન ગિરનારી અને રમણીકભાઈ સલાટ ઉપસ્થિત હતા.

સંસ્થાના પ્રમુખશ્રી ડૉ.કૌશિકભાઈ શાહ અને સમગ્ર ટ્રસ્ટીમંડળે નવચેતન સંસ્થાનો આભાર માનેલ.

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન સંસ્થાના મંત્રીશ્રી દિનેશભાઈ શાહે કરેલ જ્યારે ગૃહમાતા પ્રવિણાબેને આભારવિધી કરેલ.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates