જ્ઞાન સંસ્કાર શિબીર

  • Event Date : 12 December 2019
  • Organised by : શ્રી આઠ કોટી મોટી પક્ષ જૈન સંપ્રદાય
  • Sanstha : શ્રી આઠ કોટી મોટી પક્ષ જૈન સંપ્રદાય
  • Location : માંડવી
  • 124

શ્રી આઠ કોટી મોટી પક્ષ જૈન સંપ્રદાયના આચાર્યશ્રી પૂનમચંદ્રજી સ્વામીના શિષ્યો, કાર્યવાહક શ્રી તારાચંદમુનિ મ.સા., પૂ. પ્રશાંતમુનિ મ.સા. અને પૂ. સમર્પણમુનિ મ.સા.ના સાનિધ્યમાં મહેતા પરિવારના સૌજન્યથી નિર્માણ પામેલા નવનિર્મિત જૈન ધર્મસ્થાનકમાં તાજેતરમાં તા. ૧૨-૧૨-૧૯ના રોજ ચંદિયા (તા. અંજાર) પ્રાથમિક શાળાના તમામ જ્ઞાતિના ધો.૪થી ૮ના બાળકો માટે જ્ઞાન સંસ્કાર શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

આ શિબીરમાં ૧૧૦ બાળકો જોડાયા હતા. શિબીરમાં પ્રા. શાળાના શિક્ષક શ્રી નિરવભાઈ પટેલ, ચિરાગભાઈ અને બળદેવભાઈએ સહયોગ આપેલ હતો. બાળકોને નરેન્દ્રભાઈ મહેતા, ઈન્દ્રભૂતિભાઈ મહેતા વગેરે તરફથી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવેલ.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates