ભુજ ભગિની વૃંદ

  • Event Date : 07 November 2019
  • Organised by : ભુજ ભગિની વૃંદ
  • Sanstha : ભુજ ભગિની વૃંદ
  • Location : મુંબઈ
  • 135

આ વર્ષનો પહેલો પ્રોગ્રામ તા. ૧૨-૧-૨૦૧૯ના રોજ થયેલ. તેમાં દસ મંડળની બહેનોએ ચેમ્બુર વાડીમાં અંતાક્ષરી હાઉઝી ગેમ માણેલ.

બીજો પ્રોગ્રામ તા. ૧ જૂનના રોજ ડ્રીમલેન્ડ રિસોર્ટમાં ઓજસ ફૂડ, ઓજસ સેમિનાર અને સ્વીમીંગ પૂલની મજા માણેલ.

ત્રીજો પ્રોગ્રામ તા. ૭ નવેમ્બરના દહીંસર ઉપાશ્રયમાં રોહિણીબાઈ મહાસતીજી (ભુજના દીકરી) એમના દર્શન વંદન કરી ધાર્મિક પ્રશ્નોત્તરીની ગેમ રમી ચોવિહાર કરી છૂટા પડેલ.

ચોથો પ્રોગ્રામ તા. ૨૪ ડિસેમ્બરના દિલીપ રાવલ સાથે ‘હસ તું હરદમ’ હાસ્યની અને નાસ્તાની મજા માણશું.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates