માનસી ભગિની વૃંદ, મુંબઈ

  • Event Date : 01 December 2019
  • Organised by : માનસી ભગિની વૃંદ
  • Sanstha : માનસી ભગિની વૃંદ
  • Location : મુંબઈ
  • 110

ગત કાર્યક્રમ પીકનીકમાં સૌએ પાણીના ફુવારાની મજા લીધી. ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ પ્રતીત ગુજરાતી કલાકાર દિલીપ રાવલ સાથે હાસ્યના ફુવારાને માણવા અને જિંદગીની Philosophyને જાણવા. નાસ્તાની લિજ્જત સાથે પેટ પકડીને હસતો-હસાવતો કાર્યક્રમ ‘હસ તું હરદમ’.

સ્થળ : મૈસુર એસોસિએશન (માટુંગા), કીંગ સર્કલ.

તારીખઃ૨૪-૧૨-૨૦૧૯, મંગળવાર. * સમય : બપોરે ૧ થી ૫

ગેસ્ટ ચાર્જ: ૨૦૦ રૂા.

Fees Renewal : ૨ વર્ષના ૧૨૦૦ રૂા. ભરી કાર્ડ મેળવી લેવા.

માનસી ચેરીટી અભિયાન પૂરજોશમાં ચાલુ છે. જરૂરિયાતમંદ બહેનોને માનસી ચેરિટી અભિયાનની જાણકારી આપી મદદરૂપ બની આંગળી ચિંધ્યાનું પુણ્ય કમાવ.

સંપર્ક : નૂતન – ૯૯૮૭૦૨૯૨૧૦  * મીનાબેન - ૯૮૨૧૦૫૫૬૧૫

ગુણાબેન – ૭૫૦૬૨૫૮૨૫૭ * નીરૂબેન - ૯૩૨૪૦૪૪૪૬૬

ઉષાબેન – ૯૮૯૨૧૯૩૯૭૦
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates