કચ્છ ગુર્જરીના અંકો પાછા આવવા બાબત

  • Event Date : 01 September 2019
  • Organised by : કચ્છ ગુર્જરી
  • Sanstha : કચ્છ ગુર્જરી
  • Location : મુંબઈ
  • 202

નીચેના ગ્રાહકોના ફેબ્રુઆરી / માર્ચ / એપ્રિલ માસના અંકો પાછા આવેલ છે. તેમના સંબંધીઓને વિનંતી કે તેમના સાચા સરનામા ‘કચ્છ ગુર્જરી’કાર્યાલય (દાદર)ના સરનામે લખી મોકલાવે. જેથી તેમને હવે પછીનાં અંકો મળતા રહે. આપનો આભાર.

ઈશ્વર ચુનીલાલ શાહ*   - સિકન્દ્રાબાદ

શશીકાંત વાડીલાલ શાહ   - ઘાટકોપર

મંજુલા મણીલાલ વોરા*   - માટુંગા

વાસંતી નરેન્દ્ર શાહ*   - ચેન્નાઈ

રમેશચંદ્ર નાનાલાલ દોશી*   - ઘાટકોપર

પુષ્પા એમ. ઝવેરી*   - સાયન

અરવિંદ જે. ભણશાલી*   - કીંગ સર્કલ

નરેન્દ્ર અનુપચંદ મહેતા   - દાદર

નેહુલ રમેશ વોરા*   - જોગેશ્વરી

પુનમચંદ ચુનીલાલ મહેતા*   - ગાંધીધામ

નરેન્દ્ર રતીલાલ સંઘવી   - ઘાટકોપર

રાજેશ જવાહરલાલ દોશી*   - ગાંધીધામ

દિનેશ માવજી શાહ   - ભુજ

દશા શ્રીમાળી*   - મુંબઈ

કીર્તિ શાહ*   - ડોંબીવલી

જયેશ આર. દોશી*   - મલાડ

ખુશાલ એમ. શાહ*   - ચેન્નાઈ

જીજ્ઞેશ પ્રવીણ મહેતા*   - ભાંડુપ

છોટાલાલ ભાઈચંદ શેઠ*   - દાદર

મનસુખલાલ મણીલાલ મહેતા*   - વિરાર

જયાનંદ નાગજી શાહ   - મુંબઈ

અરવિંદ જે. ભણશાલી   - કીંગ સર્કલ

વાસંતી નરેન્દ્ર શાહ   - ચેન્નાઈ

ભાઈલાલ ડી. ગાલા*   - ગાંધીધામ

ખુશાલ એમ. શાહ   - ચેન્નાઈ

અમ્રીતલાલ ડી. શાહ*   - મૈસુર

મનસુખલાલ મણીલાલ મહેતા   - વિરાર

કુમારભાઈ નરેશભાઈ શાહ   - માંડવી

રમેશચંદ્ર નાનાલાલ દોશી   - ઘાટકોપર

નેહુલ રમેશ વોરા   - જોગેશ્વરી

જયેશ આર. દોશી   - મલાડ

મનીષા મનોજ મહેતા*   - બેંગ્લોર

પુનમચંદ ચુનીલાલ મહેતા   - ગાંધીધામ

કીર્તિ શાહ*   - ડોંબીવલી

અરવિંદ જે. ભણશાલી  - કીંગ સર્કલ

ઈશ્વર ચુનીલાલ શાહ   - સિકન્દ્રાબાદ

ભરત શાંતિલાલ શાહ    - કોચી

રમેશચંદ્ર નાનાલાલ દોશી   - ઘાટકોપર

કૌશિક લક્ષ્મીચંદ ગાંધી   - ભાંડુપ

અરવિંદ જે. ભણશાલી   - કીંગ સર્કલ

ચેતન ધીરજલાલ શાહ   - ઘાટકોપર

પૂર્ણિમાબેન સી. શાહ   - કાંદિવલી

જીતેશ ચમનલાલ સંઘવી   - માટુંગા

છોટાલાલ ભાઈચંદ શેઠ   - દાદર

દશા શ્રીમાળી*   - મુંબઈ

નેહુલ રમેશ વોરા   - જોગેશ્વરી

ઈશ્વર ચુનીલાલ શાહ   - સિકન્દ્રાબાદ

શાંતિલાલ લાલજી શાહ   - ચેન્નાઈ

રાજેશ જવાહરલાલ દોશી   - ગાંધીધામ

પુષ્પા એમ. ઝવેરી   - સાયન

વાસંતી નરેન્દ્ર શાહ   - ચેન્નાઈ

જીજ્ઞેશ પ્રવીણ મહેતા   - ભાંડુપ

ભાઈલાલ ડી. ગાલા   - ગાંધીધામ

અમ્રીતલાલ ડી. શાહ   - મૈસુર

કમલેશ ત્રિભુવન મહેતા   - ડોંબીવલી

કીર્તિ શાહ*   - ડોંબીવલી

* ત્રણ કે તેથી વધુ વખત પાછા આવતા અંકોના સભ્યોને અંક મોકલવાનું બંધ કરવામાં આવે છે.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates