શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી

શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી - યશ્વી સંજય શાહ, અંજાર

શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી : જૈન મહાન ધર્મ, મહાન સંસ્કૃતિ

 

તીર્થંકર પરિચય (ગતાંકથી ચાલુ....)

જંબુદ્વિપના દક્ષિણ ભરત ક્ષેત્રમાં કાંકદી નામની નગરી હતી. તે ભવ્ય નગરી પર મહારાજા શ્રી સુગ્રિવ મહારાણી શ્રી રામા સાથે રાજ્ય કરતા હતા. ફાગણ વદ ૯ના ચંદ્ર જ્યારે મૂળ નક્ષત્રમાં હતો ત્યારે મહારાણી શ્રી રામાને ૧૪ ભવ્ય સ્વપ્ન દૃશ્યમાન થયાં જે એક મહાન આત્મા, ત્રણેય લોકમાં ધર્મનો માર્ગ પ્રશસ્થ કરે એવા ભવ્ય જીવના ચ્યવનનો સંકેત હતો. પુષ્કરવરદ્વીપાર્ધ્ધના પૂર્વવિદેહમાં પુંડરિકીણી નામે નગરી હતી. મહાપદ્મ ત્યાનાં શાસક હતા. તે ખૂબ જ ધર્માત્મા તેમજ હળુકર્મી હતા. તેમણે સંસાર ત્યાગ કરીને જગન્નદ મુનિરાજ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. ખૂબ જ કઠીન સાધના, આરાધના તથા તપથી તેમણે તીર્થંકર નામકર્મ ગોત્ર બાંધ્યું. વૈજયંત વિમાનમાં ૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને મહારાણી શ્રી રામાદેવીનાં કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થયા. (ચ્યવન કલ્યાણક)

નવ માસ ને સાડા સાત દિવસ પછી માગસર વદ ૫ના ચંદ્ર જ્યારે મૂળ નક્ષત્રમાં હતો, શ્રી રામાદેવી એ એક શ્વેત કાયાના શિશુને જન્મ આપ્યો. એવા મહાન આત્માનાજન્મથી ત્રણેય લોકમાં પ્રકાશપુંજ ઝળહળી ઉઠ્યો. નારકીના જીવોને પણ ક્ષણભર માટે  શાતા થઈ. વાતાવરણ સુગંધિત થઈ ગયું. આકાશથી દેવો દ્વારા પુષ્પોની વર્ષા થઈ. આ રીતે તીર્થંકર જન્મોત્સવની ઉજવણી થઈ. પુષ્પના દોહદથી પુત્રને દાંત આવ્યા માટે પુત્રનું નામ પુષ્પદંત રાખ્યું. ગર્ભાવસ્થામાં શ્રીરામા કાર્ય સંપન્ન કરવાની વિધીમાં કુશળ થયા તેથી પુત્ર નામ શ્રી સુવિધિ પણ રાખ્યું. (જન્મ કલ્યાણક)

૧૦૦ ધનુષનું કદ, દુધ-સાગર જેવું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા શ્રી સુવિધિએ ૫૦૦૦ પૂર્વનું આયુષ્ય ભોગવી યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશી, પિતા આજ્ઞાથી રાજ્યભાર સંભાળ્યો. સમય વિતતાં ઈન્દ્રનું આસન ચલાયમાન થતાં અને શ્રી સુવિધિનો સંસારથી મોહભંગ થયેથી પ્રવજ્યા અંગીકાર કરવાનું નક્કી કર્યું. સ્વર્ગથી દેવી-દેવતાઓ શ્રી સુવિધિના દશર્ન માટે આવ્યા. શ્રી સુવિધિ સંસારની મોહમાયાથી મુક્ત થઈ, રાજ્ય આભૂષણ વગેરે ત્યજી, શક્ર દ્વારા અર્પિત દેવ-દુશ્ય વસ્ત્ર ધારણ કરી સહશ્રામ્રવન પધાર્યા. માઘ વદ છઠ્ઠના ચંદ્ર જ્યારે મૂળ નક્ષત્રમાં હતો ત્યારે છઠ્ઠ તપની આરાધનામાં રહી ૧૦૦૦ રાજાઓ સંગ શ્રી સુવિધિએ પ્રવજ્યા અંગિકાર કરી. જન્મથી જ ત્રણ જ્ઞાન ધરાવતા શ્રી સુવિધિને મનઃપર્યવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. શ્વેતપુર નગરીના રાજા શ્રી પુષ્પએ ખીરથી છઠ્ઠ તપનું પારણું કરાવ્યું. (દીક્ષા કલ્યાણક)

ચાર માસ સુધી મુનિશ્રી સુવિધિ કર્મોની નિજર્રા કરતા નગરી-નગરી વિચરી, છદ્મસ્થ અવસ્થામાં ફરી સહશ્રામ્રવન પધાર્યા. કારતક વદ ૩ના ચંદ્ર જ્યારે મૂળ નક્ષત્રમાં હતો, કાઉસ્સગમાં શ્રી પ્રભુએ કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી તીર્થંકર નામ કર્મને પૂર્વરૂપે સફળ કર્યું. (કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક)

કેવલજ્ઞાન ધરાવતા શ્રી પ્રભુ દેવો દ્વારા રચિત સમોવશરણમાં પૂર્વ દ્વારથી પધાર્યા અને પ્રભુએ તેમની પ્રથમ દેશના આપી.

આસ્ત્રવ ભાવના:

આ સંસાર દુઃખોના સમૂહનો ભંડાર છે. તે દુઃખમય સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ આસ્ત્રવ છે. આસ્ત્રવનો અર્થ છે ‘કર્મ પુદ્‌ગલોનું આત્મામાં પ્રવેશ કરવાનું કારણ, આત્મામા કર્મ પ્રવેશવાનો માર્ગ.’ મન, વચન અને કાયાથી થતી ક્રિયા તે યોગ કહેવાય અને આ યોગોના શુભ-અશુભ આસ્ત્રવ આત્મામાં કર્મોનો પ્રવેશ કરાવે છે. આમ કર્મ બંધન થકી ઉદ્દભવતા પુદગલનો આત્મામાં પ્રવેશ એટલે આસ્ત્રવ. એવી ક્રિયા અને આત્મા વિશેની સમજ થકી શ્રી પ્રભુએ આસ્ત્રવ વ્યાખ્યાયિત કરી ધર્મનો માર્ગ પ્રશસ્થ કર્યો. આ કર્મોના આઠ ભેદ છે.

જ્ઞાન અને દર્શનના માર્ગમાં બાધા પહોંચાડવી એ જ્ઞાનાવર્ણનીય અને દર્શનાવર્ણનીય કર્મ બાંધવાના આસ્ત્રવ છે.

દયા, ક્ષમા, નિજર્રા વગેરે શાતા વેદનીય કર્મ બંધનના આસ્ત્રવ છે.

સ્વ, પર અથવા સ્વપર (ઉભય)ને દુઃખ, શોખ, ઉત્પન્ન કરવો એ અશાતા વેદનીય કર્મ બંધનના આસ્ત્રવ છે. તે જ રીતે મોહનીય, આયુષ્ય, અંતરાય, નામ અને ગૌત્ર જેવા કર્મોના શુભ અને અશુભ આસ્ત્રવો વિશે ઉંડાણપૂર્વક સમજ પ્રદાન કરી અનેક જીવોને સંસાર તરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો.

ધર્મોપદેશની સાંસ્ંસ્કૃતિક અસર :

મન, વચન અને કાયાના અલગ અલગ સંયોજનથી ઉદ્દભવતા કાર્યોના સાર અને અસાર, ક્રિયાપાત્ર અને વર્જ્ય એવી સમજ દ્વારા શુભ ક્રિયા વધારવી અને અશુભ ક્રિયા નિયંત્રિત કરવી એવી સ્પષ્ટ સમજ સમાજને મળી. જે આગળ જતાં સંસ્કૃતિની ઓળખ બની.

ભગવાનના વરાહક વગેરે ૮૮ ગણધર થયા. ૨,૦૦,૦૦૦ સાધુ, ૧,૨૦,૦૦૦ સાધ્વીઓ, ૮૪,૦૦૦ અવધિ-જ્ઞાની, ૧૫૦૦ ચૌદ પૂર્વધર, ૭,૫૦૦ મનઃપર્યન જ્ઞાની, ૭,૫૦૦ કેવળજ્ઞાની, ૧,૩૦૦ વૈક્રિયલબ્ધિવાળા, ૬,૦૦૦ વાદલબ્ધિવાળા, ૨,૨૯,૦૦૦ શ્રાવક અને ૪,૭૨,૦૦૦ શ્રાવિકાઓ થયા.

આયુષ્યકાળ નજીક આવતાં શ્રી પ્રભુ સમેતશિખર પર્વત પર ૧,૦૦૦ સાધુઓની સાથે પધાર્યા. એક માસનો સંથારો કર્યો અને કારતક વદ ૯ના ચંદ્ર મૂળ નક્ષત્રમાં હતો ત્યારે ૨૮ પૂર્વાંગ અને ૧ લાખ પૂર્વમાં ૪ માસ ઓછા સમય સુધી તીર્થંકર પદ ભોગવી શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી વર્તમાનકાળે સિદ્ધશીલામાં બિરાજમાન છે. તેમને મારા કોટી કોટી વંદન હોજો. (મોક્ષ કલ્યાણક)

(વધુ એક તીર્થંકરની આરાધના સાથે મળીશું આવતા અંકે..)

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરીના મે ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

 • minecraft games 18/08/2019 11:25pm (4 months ago)

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
  Do you have any tips for newbie blog writers?
  I'd really appreciate it.

 • plenty of fish dating site 25/07/2019 4:45am (5 months ago)

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and come back
  to learn more of your helpful information. Thanks for the post.
  I'll certainly return.

 • natalielise 22/07/2019 3:23pm (5 months ago)

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who
  has been doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch
  due to the fact that I discovered it for him... lol. So let me reword this....
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to
  discuss this matter here on your site. natalielise pof

 • how to get help in windows 10 21/07/2019 1:55pm (5 months ago)

  I'm gone to tell my little brother, that he
  should also visit this website on regular basis to take
  updated from most up-to-date news.

 • plenty of fish dating site 19/07/2019 8:22am (5 months ago)

  This is the right site for anyone who wants to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for many
  years. Wonderful stuff, just wonderful!

 • plenty of fish dating site 15/07/2019 11:38am (5 months ago)

  This website was... how do I say it? Relevant!!

  Finally I've found something which helped me. Kudos!

 • quest bars cheap 2019 coupon 09/07/2019 2:12am (5 months ago)

  I'm really impressed together with your writing abilities and also with the structure on your weblog.
  Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to peer a nice blog
  like this one these days..

 • quest bars cheap 14/06/2019 10:55am (6 months ago)

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark
  your blog and test again here frequently. I'm slightly certain I'll be
  told many new stuff proper here! Best of luck for the next!

 • playstation 4 best games ever made 2019 12/06/2019 7:44am (6 months ago)

  Thanks for any other magnificent post. Where else may
  anybody get that type of info in such an ideal manner of writing?
  I've a presentation subsequent week, and I'm on the search for
  such information.

 • gamefly free trial 2019 coupon 10/06/2019 11:08am (6 months ago)

  It is in reality a great and useful piece of information. I am
  satisfied that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

1 2 3

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates