શ્રી સુમતિનાથ સ્વામી : જૈન મહાન ધર્મ, મહાન સંસ્કૃતિ

શ્રી સુમતિનાથ સ્વામી : જૈન મહાન ધર્મ, મહાન સંસ્કૃતિ - યશ્વી શાહ, અંજાર

વિનીતાનગરી (અયોધ્યા) પર શ્રીમેઘરથ નામના રાજા તેમના રાણી શ્રી સુમંગલાદેવી સાથે, ચોથા આરાના પૂર્વાર્ધ મધ્યે રાજ કરતા હતા. શ્રાવણ સુદ બીજના ચંદ્ર જ્યારે માઘ નક્ષત્રમાં હતો, ત્યારે રાણી શ્રી સુમંગલાએ ૧૪ ભવ્ય સ્વપ્ન જોયાં. જેથી એ દર્શનીય હતું કે રાણીશ્રીના ગર્ભમાં તીર્થંકર આત્માનો પ્રવેશ થયો. જે ત્રણેય લોકમાં ધર્મનો તેજ તથા પ્રકાશ વ્યાપ કરશે.

ગત ચોવીસીમાં જંબુદ્વીપના પુષ્કલાવતી વિજયમાં શંખપુર નગર પર પુરુષસિંહ નામના રાજા આઠ રાણીઓ સાથે રાજ કરતા હતા. તમામ સુખ અને વૈભવ છતાં શ્રી વિનયનંદન મુનિરાજના સંપર્કમાં આવતા સંસાર ત્યાગી દીક્ષા અંગીકાર કરી અને ઉત્કૃષ્ટભાવોથી આરાધના કરતા તેમને તીર્થંકર નામ કર્મ દૃઢીભૂત થયું. પછી કાળ કરીને વૈજયંત નામના અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા. જ્યાં ૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય ભોગવી શ્રી સુમંગલા દેવીની કુક્ષીએ ગર્ભ પ્રવેશ થયો. (ચ્યવન કલ્યાણક)

વૈશાખ સુદ-૮ના ચંદ્ર જ્યારે માઘ નક્ષત્રમાં હતો, ત્યારે રાણીશ્રી સુમંગલાએ સુવર્ણ કાયાના તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો. ગર્ભકાળમાં માતાએ વાદ-વિવાદ ઝઘડાના નિર્ણયમાં બુદ્ધિમત્તાનો પરિચય આપેલ હોઈ પુત્રનું નામ સુમતિ પાડવામાં આવ્યું. ત્રણેય લોકમાં પ્રકાશ પુંજ ઝળહળી ઉઠ્યો. નરકના જીવોને પણ કેટલીક ક્ષણો માટે શાતા થઈ. સ્વર્ગથી દેવોએ આવી તીર્થંકર જન્મોત્સવ ઉજવ્યો. (જન્મ કલ્યાણક)

૧૦ લાખ પૂર્વ સુધી શ્રી સુમતિ રાજકુમાર રહ્યા અને પુણ્ય કર્મના અંત માટે સુંદર રાજકુમારીઓ સાથે લગ્ન થયા. સુખી સંસારનો અનુભવ કરતા પિતાએ તેમને રાજ્યભાર સોંપ્યો. ૨૯ લાખ પૂર્વ અને ૧૨ પૂર્વાધ સુધી રાજ્ય પાલન કર્યું. આત્મજ્ઞાન તથા લોકાંતિક દેવો દ્વારા રાજા શ્રી સુમતિએ ૧ વર્ષ સુધી દાન આપ્યું. વૈશાખ સુદ-૯ના વસ્વ દ્વારા થયેલ વસ્ત્ર દાનથી લોચ કરી શ્રી સુમતિએ છઠ્ઠ તપની આરાધનામાં રહી દીક્ષા અંગીકાર કરી ત્યારે ચંદ્ર માઘ નક્ષત્રમાં હતો. જન્મથી જ ત્રણ જ્ઞાન ધરાવનાર શ્રી સુમતિનાથને મનઃપર્યવ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. (દિક્ષા કલ્યાણક)

શ્રી સુમતિનાથ ખીરથી છઠ્ઠ તપનું પારણું કરી, ૨૦ વર્ષ સુધી છદ્દમસ્થ અવસ્થામાં રહ્યા. વિહાર કરી વિચરતા રહ્યા અને ખૂબ તપ અને ધર્મની આરાધના કરી. ચૈત્ર સુદ ૧૧ જ્યારે ચંદ્ર માઘ નક્ષત્રમાં હતો, ત્યારે શ્રી સુમતિનાથ સહશ્રામ્રવન પધાર્યા. જ્યાં દીક્ષા અંગીકાર કરેલી. ધ્યાનના ૮મા ગુણ સ્થાન તથા તપની આરાધનામાં રહી શ્રી સુમતિ નાથને ૪ કર્મના ક્ષય થયેથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. (કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક)

દેવો દ્વારા રચિત સમોવશરણમાં કેવલજ્ઞાની પ્રભુ શ્રી સુમતિનાથ સ્વામીએ પ્રથમ દેશના આપી.

‘એકત્વ ભાવ’

‘જે ભવ્ય પ્રાણીઓમાં હિત-અહિત અને કાર્ય-અકાર્યને સમજવાની યોગ્યતા છે, તેમણે કર્તવ્યપાલનમાં ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ નહીં.’ દરેક જીવ એકલો જ જન્મ લે છે અને એકલો જ મૃત્યુ પામે છે. ભવરૂપી અરણ્યમાં કર્મને વશીભૂત થયેલ પ્રાણી એકલો જ ભટક્યા કરે છે તે સમયે તેના કુટુંબ કે પ્રિયજનો કોઈ સહાયક બનતું નથી. પોતાનું શરીર પણ સ્વ નથી. ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીર તો જન્મ સાથે બને છે અને મૃત્યુ સાથે છૂટી જાય છે. ‘આત્મા ને માટે ધર્મ અને અધર્મ પણ સાથી નથી’ કારણકે મોક્ષરૂપી મહાફળ જીવ એકલો જ પ્રાપ્ત કરે છે. આમ આત્મા સિવાય તમામ બાબતો પર છે. આમ એક માત્ર આત્મા મોક્ષમાં નિજ સ્વભાવમાં રહી શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આમ દરેક જીવે પોતે કરેલાં કર્મ પોતે જ ભોગવવાં પડશે તેવું વિચારી આત્મા હિત સાધવું જોઈએ. આમ એકત્વ ભાવની સમજણ આપી, ધર્મનો માર્ગ પ્રશસ્થ કર્યો.

એકત્વ ભાવની સાંસ્કૃતિક અસરઃ

- મનુષ્ય એ હિત-અહિત, કાર્ય-અકાર્યની સમજ કેળવી.

- સમાજમાં અતિવૃત્તિ નિયંત્રિત થઈ.

- ન્યાય વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ.

- યોગ્ય - અયોગ્યની નૈતિક ભાવનાનો થયેલો વિકાસ, એકત્વ ભાવ સિદ્ધાંત દ્વારા માનવ સંસ્કૃતિને મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે, જે આજે પણ નૈતિકતા તથા ન્યાય પ્રણાલીરૂપે દૃશ્યમાન થાય છે.

શ્રી પ્રભુ પાસે શ્રી ચમર અને બીજા ૧૦૦ ગણધરોએ દીક્ષા અંગિકાર કરી અને બીજા હજારો શ્રાવક-શ્રાવિકાઓએ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના થઈ અને તેઓ તિર્થંકર શ્રી સુમતિનાથ સ્વામી થયા. તેમના સંઘમાં ૩,૨૦,૦૦૦ સાધુ, ૫,૩૦,૦૦૦ સાધ્વીઓ, ૨,૪૦૦ ચૌદપૂર્વી, ૧૧,૦૦૦ અવધિજ્ઞાની, ૧૦,૪૫૦ મનઃમર્યવજ્ઞાની, ૧૩,૦૦૦ કેવળજ્ઞાની, ૧૮,૪૦૦ વૈક્રિયલબ્ધિધારી, ૧૦,૬૫૦ વાદલબ્ધિધારી, ૨,૮૧,૦૦૦ શ્રાવક અને ૫,૧૬,૦૦૦ શ્રાવિકાઓ થયાં. ૪૦ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય પૂર્ણ થવા પર હતું ત્યારે ૧૦૦૦ મુનિઓ સાથે સમેતશિખર પર્વત પર ૧ માસનો સંથારો કરી ચૈત્ર સુદ નોમ ચંદ્ર જ્યારે પુનઃવસુ નક્ષત્રમાં હતો ત્યારે આયુષ્ય કર્મ પૂર્ણ કરી તમામ કર્મનો ક્ષય કરી નિર્વાણ પામી મોક્ષે પધાર્યા. શ્રી પ્રભુ વર્તમાન કાળે સિદ્ધશિલામાં બિરાજે છે તેમને મારા કોટી કોટી વંદન હોજો. શ્રી અભિનંદન સ્વામીના નિર્વાણ બાદ નવ લાખ કરોડ સાગરોપમ પછી શ્રી સુમતિનાથ સ્વામીનું નિર્વાણ થયેલ. (મોક્ષ કલ્યાણક)            

 

(વધુ તીર્થંકરની ઉપાસના સાથે મળીશું આવતા અંકે)

 

(કચ્છ ગુર્જરીના ડિસેમ્બર માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

 • uloqmsquar 12/12/2019 2:03am (12 hours ago)

  cheap viagra online without prescription viagra online <a target="_blank" href="http://ageofdistortion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pharm-usa-official.com ">buy pills erection generic viagra </a> online viagra viagra generic

  viagra without a doctor prescription generic viagra without a doctor prescription <a href=http://the3chefs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pharm-usa-official.com>viagra</a> viagra without doctor prescription cheap viagra usa without prescription

  cheap viagra online without prescription generic viagra without a doctor prescription <a target="_blank" href="http://curlytopstudio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pharm-usa-official.com ">online viagra </a> viagra online viagra pills

  generic viagra viagra pills <a href=http://realfindclothing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pharm-usa-official.com>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription viagra samples

 • zeseliarvejer 29/11/2019 3:27pm (13 days ago)

  acj <a href="https://cbdoil51.com/#">buy cbd usa</a>

 • wxvxbclied 29/11/2019 8:20am (13 days ago)

  when is generic viagra available <a href=" http://www.chicasplayground.com/cgi-bin/autorank/out.cgi?id=35brick&url=http://pharm-usa-official.com">buying generic viagra online safe</a>
  when will viagra go generic <a href=" http://www.prime50plus.co.uk/site-redirect.php?bannerid=137&redirectlink=http://pharm-usa-official.com/">payday">viagra</a>
  free viagra samples online <a href=" http://miet.pro/bitrix/rk.php?goto=http://pharm-usa-official.com">best site to buy generic viagra</a>
  buy cheap viagra online <a href=" http://boomaga.ru/goto/?goto=http://pharm-usa-official.com">how to get viagra</a>
  http://2018tube.com/te/out.php?u=http://pharm-usa-official.com
  http://www.rb-edu.ru/subscribe/redirect.php?url=http://pharm-usa-official.com
  http://maps.google.co.ls/url?q=http://pharm-usa-official.com
  http://www.boobscommander.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=237&tag=toplist&trade=http://pharm-usa-official.com
  http://www.progress63.ru/goto/?url=http://pharm-usa-official.com

 • xkpegclied 29/11/2019 7:44am (13 days ago)

  viagra <a href=" http://content.lordsofporn.com/dynascroll/lpscrollsbn.php?whichsite=whorelore&sitencolor=ffffff&scrollspeed=2000&showheader=no&container=yes&headertxt=&bordercolor=000000&bgcolor=000000&bannersize=5-v&linkingcode=http://pharm-usa-official.com">viagra generic online usa</a>
  buy viagra with pay pal <a href=" http://caribbeancom.click-chann.net/link.php?url=http://pharm-usa-official.com">buy cheap viagra online</a>
  where can i buy viagra without a prescription <a href=" http://freeaudit.hu/?go=exit&id=5721&url=http://pharm-usa-official.com">buy viagra online</a>
  viagra <a href=" http://tale.kazakh.ru/bitrix/credirect.php?goto=http://pharm-usa-official.com">natural alternative to viagra</a>
  http://www.sunway.ru/bitrix/rk.php?id=2&event1=banner&event2=click&event3=1+%2f+%5b2%5d+%5btop%5d+%c7%e0%e3%eb%f3%f8%ea%e0+2&goto=http://pharm-usa-official.com
  http://www.anpost.ie/anpost/mobile/mobileredirect.aspx?url=http://pharm-usa-official.com
  http://rudecomics.com/cgi-bin/a2/out.cgi?s=60&l=&u=http://pharm-usa-official.com
  https://sipsap.com/out.php?url=http://pharm-usa-official.com
  http://d-click.eou.com.br/u/210/88/16386/291/af9db/?url=http://pharm-usa-official.com

 • dpgouclied 29/11/2019 3:50am (13 days ago)

  generic viagra <a href=" http://howtocatchastar.pl/redirect.asp?typ=link&url=http://pharm-usa-official.com">generic viagra</a>
  buy viagra <a href=" http://cssgallery.com/wp-content/plugins/topcsstools/redir.php?u=http://pharm-usa-official.com">cheap viagra online canadian pharmacy</a>
  generic viagra sildenafil <a href=" https://enersoft.ru/go?http://pharm-usa-official.com">generic viagra canada</a>
  buy cheap purchase uk viagra <a href=" https://www.caritas-os.de/search.ashx?g=52a906dc-477b-401d-9a61-07ea95de163e&p=8&r=71dfc290-62d6-4cb3-9f58-78143fe2c13b&u=http://pharm-usa-official.com">buy viagra online</a>
  http://uj.folkerror.hu/redirect.php?url=http://pharm-usa-official.com
  http://www.timeandtiming.com/?&url=pharm-usa-official.com
  http://www.lychnell.com/panthera/n/go.php?url=http://pharm-usa-official.com
  http://betaproject.net/!jump?url=http://pharm-usa-official.com/
  http://istvanhajdu.ch/linkclick.aspx?link=http://pharm-usa-official.com

 • wbrqpclied 28/11/2019 11:11pm (14 days ago)

  cheapest viagra <a href=" http://arigato.pro/forum/away.php?s=http://pharm-usa-official.com">buy viagra</a>
  generic viagra <a href=" http://www.glaza.info/go?http://pharm-usa-official.com">what does a generic viagra pill look like</a>
  viagra sample <a href=" http://raborak.com/saladedemais/go.php?http://pharm-usa-official.com">buy viagra online</a>
  online viagra prescription <a href=" http://www.clementnet.com/guestbook/go.php?url=http://pharm-usa-official.com">real viagra vs generic viagra</a>
  http://forumy.ca/go.php?http://pharm-usa-official.com
  http://www.danayab.com/app_action/tools/redirect/default.aspx?lang=fa&url=http://pharm-usa-official.com
  https://www.winplc7.com/download.php?link=http://pharm-usa-official.com/
  http://nozoki.lead-channel.net/link.php?url=http://pharm-usa-official.com
  http://www.samosia.pl/link/pharm-usa-official.com

 • vwmczclied 28/11/2019 7:40pm (14 days ago)

  buy viagra with pay pal <a href=" https://pharm-usa-official.com/">best online pharmacy for generic viagra</a> how long does viagra last <a href=>generic viagra</a> <a%20href="pharm-usa-official.com"rel=”follow”>natural viagra alternative</a>

  https://www.gloucestershirecakemaker.co.uk/apps/blog/show/next?from_id=43729647
  http://lkfrontier.sakura.ne.jp/cgi/yybbs/yybbs_orig.cgi
  http://www.jqdcap.com/plus/guestbook.php
  http://www.gooddayfd.or.kr/bbs/view.php?id=artaward_free&page=8&page_num=20&select_arrange=reg_date&desc=desc&sn=off&ss=on&sc=on&su=&keyword=&no=876&category=
  https://www.fancylaser.com/ucp.php?mode=register

 • gwetxclied 28/11/2019 7:14pm (14 days ago)

  buy viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/">viagra dosage</a> buy viagra <a href=>viagra 100mg</a> <a%20href="pharm-usa-official.com"rel=”follow”>generic viagra for sale</a>

  http://lerxstamps.com/premierguitar-com-interview-with-alex-lifeson/?unapproved=4567&moderation-hash=73a0e6b10ebbda5291a44ed7d543542d#comment-4567
  https://terezkrt27.hu/watch-is-a-perfect-gift-for-her/#comment-264
  http://gbamanagement.ro/index.php/2016/07/07/real-estate-evaluations/#comment-48743
  https://www.bibleteachers.org/forums/?action=register
  http://www.physicscenter.com/show.php?subject_id=328&v=1

 • mylfqclied 28/11/2019 4:48pm (14 days ago)

  buy online viagra pharmacy 100mg <a href=" https://pharm-usa-official.com/">buy viagra</a> buy viagra online <a href=>viagra soft</a> <a%20href="pharm-usa-official.com"rel=”follow”>where to buy viagra online</a>

  http://xytianshun.com/plus/guestbook.php
  https://paranormalhub.org/the-transit-of-mercury-through-the-sun-on-november-11-2019/?unapproved=27169&moderation-hash=856ccf8522eb5311b03453524fa99fe5#comment-27169
  http://internetfpt.info/2019/10/29/the-basics-of-science-and-engineer/?unapproved=212&moderation-hash=d65b3d4a82a3c2295d9aac3f7c85cbcf#comment-212
  http://www.k-kasagi.jp/oneword.php?itemid=2791
  http://www.constantinaevripidou.com/absolute-deliciousness/?unapproved=652742&moderation-hash=d749e07bbdd4761cce5e4b3c0307db14#comment-652742

 • hltmfclied 28/11/2019 12:53pm (14 days ago)

  buy generic viagra online fast shipping <a href=" https://pharm-usa-official.com/">viagra price</a> viagramakay generic viagra <a href=>generic viagra</a> <a%20href="pharm-usa-official.com"rel=”follow”>viagra</a>

1 2 3 4 5 6 7

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates