સંયમીને વંદન

સંયમીને વંદન - રાખી બિરજુ ગાંધી, ગાંધીધામ

ન હોય સાજ, ન કોઈ શણગાર,

સુંદરતા એમની વેશ અણગાર...

સંયમી ને વંદન વારંવાર...

ભક્તિની જ વાત, ધર્મ જ શ્વાસ,

પ્રભુમિલનની એક માત્ર આશ...

સંયમીને વંદન વારંવાર...

રાગ-દ્વેષ જીતે, ત્યાગને પરણે,

જે લે સંયમ, હોય વીરને શરણે,

સંયમીને વંદન વારંવાર...

ન પગરખાં, ન ગાડી, ન કોઈ કમાણી,

જાહોજલાલી એમની, આગમ વાણી,

સંયમીને વંદન વારંવાર..

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી જુલાઇ ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates