રત્નકણિકા

રત્નકણિકા - વિનોદચંદ્ર કાંતિલાલ મહેતા, બોરીવલી

૧) કર્મનો ઉદય કલંકરૂપ નથી પણ કર્મનો બંધ કલંકરૂપ છે.

૨) સાધનાથી મળે એ સિદ્ધિ, પ્રદર્શનમાંથી મળે એ પ્રસિદ્ધિ.

૩) જેનામાં નમ્રતા અને નિખાલસતા હોય એ જ સાચી પ્રગતિ કરી શકે છે.

૪) પૂનમ આવ્યા પછી બીજા દિવસે પડતી શરૂ થાય છે, જ્યારે અભિમાન આવ્યા પછી ટોચે પહોંચ્યા પછી તરત પડતી શરૂ થઈ જાય છે.

૫) કરોડો રૂપિયાના કમ્પ્યુટરો લાવ્યા પછી એનો ખરેખર જો ઉપયોગ ન થાય તો લાભને બદલે નુકસાન થાય છે, જ્યારે અનંત-પુણ્યથી મળેલો માનવ જન્મનોય સદ્‌ઉપયોગ ન થાય તો લાભને બદલે નુકસાન થાય છે.

૬) વિશાળ મકાન બનાવતો માનવી, વિશાળ મન બનાવવા કેમ રાજી નથી?

૭) જીભ તો જન્મના પહેલા દિવસે મળી જાય છે, પણ એને ચલાવવામાં આખી જિંદગી નીકળી જાય છે.

૮) લાત મારવા કરતાં પીઠ થાબડવામાં મહેનત ઓછી તથા પરિણામ સારું છે.

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates