પર્યુષણા કર્તવ્ય

પર્યુષણા કર્તવ્ય - હર્ષા વિપુલ ઝવેરી, ભુજ

પર્યુષણના પાંચ કર્તવ્ય :

૧) અમારિ પ્રવર્તન - હિંસાની આગ ઠારે.

૨) સાધર્મિક ભક્તિ - સ્વાર્થની આગ સમાવે.

૩) ક્ષમાપના - વેરની આગ સમાવે.

૪) અઠ્ઠમનો તપ - સ્વાદની આગ સમાવે.

૫) ચૈત્ય પરિપાટી - અહંકારની આગ બુઝાવે.

પશુતાના નાશ માટે ૫ કર્તવ્ય :

૧) અમારિ પ્રવર્તન - ક્રૂરતારૂપ પશુતાને નાથવા માટે.

૨) સાધર્મિક ભક્તિ - સ્વાર્થાંધતા રૂપ પશુતાને ઓગાળવા માટે.

૩) ક્ષમાપના - દુશ્મનાવટરૂપ પશુતાને હણવા માટે.

૪) તપ - આસક્તિરૂપ પશુતાનો નાશ કરવા માટે.

૫) ચૈત્ય પરિપાટી - અહંકારરૂપ પશુતાનો છેદ ઉડાડવા માટે.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates