પર્યુષણા કર્તવ્ય

પર્યુષણા કર્તવ્ય - હર્ષા વિપુલ ઝવેરી, ભુજ

પર્યુષણના પાંચ કર્તવ્ય :

૧) અમારિ પ્રવર્તન - હિંસાની આગ ઠારે.

૨) સાધર્મિક ભક્તિ - સ્વાર્થની આગ સમાવે.

૩) ક્ષમાપના - વેરની આગ સમાવે.

૪) અઠ્ઠમનો તપ - સ્વાદની આગ સમાવે.

૫) ચૈત્ય પરિપાટી - અહંકારની આગ બુઝાવે.

પશુતાના નાશ માટે ૫ કર્તવ્ય :

૧) અમારિ પ્રવર્તન - ક્રૂરતારૂપ પશુતાને નાથવા માટે.

૨) સાધર્મિક ભક્તિ - સ્વાર્થાંધતા રૂપ પશુતાને ઓગાળવા માટે.

૩) ક્ષમાપના - દુશ્મનાવટરૂપ પશુતાને હણવા માટે.

૪) તપ - આસક્તિરૂપ પશુતાનો નાશ કરવા માટે.

૫) ચૈત્ય પરિપાટી - અહંકારરૂપ પશુતાનો છેદ ઉડાડવા માટે.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates