ગઝલ

ગઝલ - રવિન્દ્ર લવચંદ શાહ, ચેન્નાઈ

ડગર ડગર પે હર મોડ પે,

જિંદગીમેં મેરી - કઈ યાર! કઈ દોસ્ત આયે,

સમયને આંખ દિખાયી - સારે અપને અપને રાસ્તે ચલ દીયે,

દુનિયા કા ઉસુલ વાક્યા બનકર રહ ગયા,

લોગ કહેતે હૈં, હર કોઈ તુમ્હે છોડ શકતા હૈ,

મગર તુમ્હારા સાયા નહીં.

પર યારો તુમ્હેં ક્યા પતા, મતલબી સાયા કા...

અંધેરા દેખતે હી, વો ભી મેરા સાથ

ઔરોં કી તરહ છોડ ગયા!

સબુત ઉસને ભી દિયા, દુનિયા કે ઉસુલોં કા,

રૂખ બદલ ગયા વોહ ભી,

સાથ ન દિયા મેરા-અંધેરે કો દેખકર.

અબ કીસસે ગીલા શીકવા કરું યારો?

જબ કી મેરા ખુદકા સાયા ભી,

મુજસે રૂખ બદલ કર મુજે છોડ ગયા અંધેરે મેં.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates