મનનો વિકાર

મનનો વિકાર - હેમલતાબેન એન. શાહ, ભુજ

વૃત્તિ સંક્ષેપ એ ત્રીજા પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે. અર્થાત્‌ પોતાની ઈચ્છાપૂર્વક ઓછી વસ્તુઓથી ચલાવવું તે અથવા જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેમ બને તેમ ઓછી રાખવી. આ તપ મહાન લાભદાયક છે.

આજે મનુષ્ય પુણ્યના કામ નથી કરી શકતો. એનું એ જ કારણ છે કે એણે પોતાની જીવન જરૂરિયાતો ખૂબ વધારી મૂકી છે. આના વગર ન ચાલો - અને - તેના વગર ન ચાલે. એ રીતની મથામણમાં પોતાના ગજા ઉપરાંત ઈચ્છાઓ વધારી એને પૂર્ણ કરવા અનેક પાપમય ધંધા કરી તૃપ્તિને બદલે માત્ર સજા જ ભોગવતો હોય છે. પાપનો બોજો વધી જતાં અનેક પ્રકારની યાતનાઓ જ વેઠતો હોય છે. જો તમોને તમારા જીવનમાં પુણ્યના ગુંજન વહેતા મૂકવા હોય તો ઈચ્છાઓની હારમાળા પર કાપ મૂકી દેજો. ઈચ્છા પરનો કાપ એ જ વૃત્તિ સંક્ષેપ.

આ તપથી તમો અનેક જાતના અનર્થો અને પાપથી બચી જશો અને પુણ્યના કાર્યમાં ભાગ લેતા શીખી જશો. ઈચ્છાઓ અટકી જશે તો મનનો પણ યોગ્ય વિકાસ સાધી શકાશે અને જીવન પુણ્ય ગુંજારવથી ગુંજીત બની જશે. ઈચ્છાઓ અનંતા છે અને જીવન છે અલ્પ- ઝાકળનાં બિંદુ જેવું.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી ઓક્ટોબર - નવેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)  

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates