જીવનના વહેણ

જીવનના વહેણ - પૂર્ણિમા રોહિત શાહ, મુંબઈ

ઘણી વખત આપણે મૂંઝાતા હોઈએ છીએ કે શું કરવું અને શું ન કરવું. કોઈપણ કાર્યની શરૂઆત કરવાની હોય ત્યારે આવા વિચારો અચૂક આવે જ. આપણે તે સમયે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણી પ્રાથમિકતા શું છે. હકીકત એ છે કે આપણને જે કાર્ય કરવાથી આનંદ મળે તે જ કરવું. ફક્ત એટલું જ જોવાનું કે બીજાને તેના થકી કોઈ તકલીફ ન પહોંચે.

આપણા અને આપણી સાથે નિસ્બત ધરાવનાર વ્યક્તિઓના ભલા માટે તે કાર્ય હોવું જરૂરી છે. જે કઈ કરીએ તે યોગ્ય સમયે, યોગ્ય રીતે અને સહજપણે થવું જોઈએ. નાનું બાળક જાણે છે કે જિંદગીનો આનંદ કેમ લેવાય. આપણે પણ તેવે સમયે બાળક જેવા થવું જોઈએ. પોતાનામાં મસ્ત રહેતાં શીખવું જરૂરી છે. ‘આમ તો થવું જ જોઈએ, આ તો કરવું જ જોઈએ’વગેરે પ્રતિબંધોથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. કોઈ જાતના કમ્પલસન હોવા ન જોઈએ. કારણકે, જ્યારે પરાણે, ન છૂટકે કઈ પણ કાર્ય થાય છે, તેમાં પ્રસન્નતા તો હોતી જ નથી.

દરેક કાર્ય પ્રેમપૂર્વક અને આનંદપૂર્વક કરતાં શીખવું જોઈએ. તમે શું વિચારી રહ્યા છો અને કેવી રીતે વર્તી રહ્યા છો, તેની આજુબાજુ ઘણી અસર થાય છે. જેથી જ તો કહેવાય છે કે હંમેશા ઉજળી બાજુ જોવાની ટેવ પાડવી. પરિસ્થિતિ ગમે તેવી અંધકારમય દેખાય, પણ તમારો વિશ્વાસ ડગમગવો ન જોઈએ. રોજનું જીવન રોજ જીવો. આવતી કાલની વ્યવસ્થાની દોડાદોડી આજે શા માટે? તમારું જીવન કોઈ ઘોડાપુરની જેમ નહિ પણ શાંતિથી, નિરાંતથી વહેવા દો. સંસારના દરેક પરિવર્તનને અપનાવતા જાઓ. કદાચ તેમાં જ શ્રેષ્ઠ શક્યતાઓ, સફળતાઓ છુપાઈ રહેલી હોઈ શકે. તમારી અંદર અને બહાર જે કોઈ પરિવર્તનો થાય છે, તેના વિશે જાગૃત થાઓ. નવા માર્ગોને ગ્રહણ કરી તમારી ચેતનાઓ વિસ્તારતા જાઓ. જીવનના વહેણમાં સરળતાપૂર્વક વહેતા રહેવું, એ જ તો જીવન છે...

 


(કચ્છ ગુર્જરીના જુલાઈ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)

Post your comment

Comments

 • znuvcb 16/11/2019 11:24am (25 days ago)

  The misery that <a href="http://canadianpharmacy2016usa.com/">cialis purchase online canada</a> allergies can create is something with <a href="UR"L>my canadian pharcharmy online</a> which unimaginable varieties of people recognize with. The reality is, nevertheless, that there are solutions available for those that seek them. Start making use of the suggestions as well as tips in this item, and you will have the devices essential to dominate allergies, finally.
  Display plant pollen forecasts and also plan as necessary. If you have access to the net, a lot of the popular weather forecasting websites have actually an area devoted to allergy projections consisting of both air quality and also plant pollen matters. On days when the count is mosting likely to be high, maintain your windows shut and also restrict your time outdoors.
  Pollen, dirt, and also various other allergens can get entraped on your skin and also in your hair as you go via your day. If you typically bath in the morning, take into consideration changing to a night schedule.

 • ClydeVam 05/11/2019 10:41pm (35 days ago)

  The agony that <a href="http://canadawwwrx.com/">real viagra</a> allergic reactions can create is something with <a href="UR"L>pharmacy rx one</a> which untold varieties of individuals are familiar with. The truth is, however, that there are remedies offered for those that seek them. Start utilizing the suggestions as well as pointers in this item, as well as you will have the tools essential to dominate allergic reactions, once and for all.
  Screen pollen forecasts and also plan accordingly. Numerous of the popular climate forecasting sites have a section devoted to allergy forecasts consisting of both air top quality and also plant pollen matters if you have accessibility to the web. On days when the matter is going to be high, maintain your home windows shut and also limit your time outdoors.
  Plant pollen, dirt, and other allergens can get entraped on your skin and also in your hair as you go with your day. If you typically bath in the morning, take into consideration switching over to a night timetable.

 • welppn 26/10/2019 5:44am (46 days ago)

  vljlbe cialis costs <a href=http://pharmacytous.com/>cialis vs cialis professional</a> wrwrqx
  citalis vwxymk
  ufhzpo <a href="http://pharmacytous.com/">cialis buy online</a> cialis reviews

 • WallaceVed 17/10/2019 9:20am (55 days ago)

  The misery that <a href="http://canadaedrugstore.com/">Read This</a> allergic reactions can trigger is something with <a href="UR"L>best price on cialis</a> which unimaginable numbers of people recognize with. The reality is, however, that there are options available for those who seek them. Begin utilizing the concepts and also pointers in this item, as well as you will certainly have the tools required to dominate allergic reactions, once and for all.
  Monitor pollen forecasts and also strategy as necessary. If you have accessibility to the net, a number of the prominent weather forecasting sites have a section devoted to allergy projections including both air top quality and also pollen counts. On days when the matter is going to be high, maintain your windows closed and also restrict your time outdoors.
  Plant pollen, dust, and various other irritants can obtain trapped on your skin as well as in your hair as you go via your day. If you typically bath in the early morning, take into consideration switching to an evening timetable.

 • WallaceVed 16/10/2019 10:59pm (55 days ago)

  The misery that <a href="http://canadawwwrx.com/">natural substitute for viagra</a> allergies can cause is something with <a href="UR"L>what is it worth</a> which untold varieties of people are familiar with. The fact is, however, that there are remedies readily available for those that seek them. Start using the ideas as well as ideas in this item, and you will certainly have the devices needed to conquer allergic reactions, finally.
  Screen pollen forecasts and also strategy accordingly. If you have accessibility to the internet, most of the popular weather forecasting websites have actually a section dedicated to allergy forecasts consisting of both air high quality as well as plant pollen counts. On days when the matter is mosting likely to be high, maintain your home windows closed and also limit your time outdoors.
  Shower prior to bed, taking unique care to clean your hair thoroughly. <a href="http://canadianphonlinestore.com/">cheapest viagra</a> Pollen, dirt, as well as <a href="UR"L>viagra and women</a> various other allergens can obtain entraped on your skin and also in your hair as you undergo your day. Think about switching to a night schedule if you typically bath in the early morning. This will certainly offer you the chance to get rid of these irritants before bed, permitting you to have a restful night's sleep.

 • WallaceVed 15/10/2019 4:27pm (56 days ago)

  The agony that <a href="http://canadianpharmacystoreus.com/">source</a> allergies can create is something with <a href="UR"L>cialis from canadian pharmacy</a> which untold varieties of people are familiar with. The reality is, however, that there are services offered for those that seek them. Beginning using the concepts as well as suggestions in this item, and you will certainly have the tools essential to dominate allergies, finally.
  Display pollen projections and plan appropriately. If you have accessibility to the web, much of the preferred weather forecasting sites have actually a section committed to allergic reaction forecasts including both air quality and also plant pollen counts. On days when the count is going to be high, maintain your windows shut as well as limit your time outdoors.
  Shower before bed, taking unique like clean your hair extensively. <a href="http://canadianphonlinestore.com/">cheap viagra online</a> Plant pollen, dust, and <a href="UR"L>find more information</a> other allergens can obtain caught on your skin as well as in your hair as you go through your day. Take into consideration changing to a night timetable if you typically shower in the early morning. This will give you the chance to remove these toxic irritants before bed, enabling you to have a restful night's rest.

 • WallaceVed 14/10/2019 8:34pm (57 days ago)

  The misery that <a href="http://canadianrxpharmacies.com/">canadian pharmacies online canadianpharmacyonlinestore.com</a> allergies can trigger is something with <a href="UR"L>canada pharmacy viagra</a> which untold numbers of individuals know with. The reality is, however, that there are solutions available for those that seek them. Beginning using the concepts as well as pointers in this piece, and also you will certainly have the devices required to conquer allergies, finally.
  Monitor pollen forecasts as well as plan appropriately. If you have access to the net, a lot of the prominent weather forecasting sites have a section committed to allergic reaction projections consisting of both air quality as well as pollen counts. On days when the count is going to be high, keep your home windows closed and also restrict your time outdoors.
  Plant pollen, dirt, and also other allergens can get caught on your skin and also in your hair as you go via your day. If you typically bath in the early morning, take into consideration switching over to a night routine.

 • nhtusl 10/10/2019 2:56am (2 months ago)

  viagra for men <a href=http://canadianpharmaceuticalsonlineusa.com/>cheap viagra generic</a> real cialis is there a generic for cialis?
  <a href="http://canadianpharmaceuticalsonlineusa.com/">price viagra </a> low price cialis

 • AllenPlusa 23/09/2019 9:04pm (3 months ago)

  The misery that <a href="http://canadianphonlinestore.com/">try what he says</a> allergies can create is something with <a href="UR"L>Website</a> which unimaginable numbers of individuals are familiar with. The truth is, nevertheless, that there are solutions offered for those that seek them. Start making use of the suggestions and suggestions in this item, as well as you will certainly have the devices required to dominate allergies, finally.
  Screen pollen projections and also plan as necessary. Several of the prominent climate forecasting websites have actually a section committed to allergic reaction projections including both air top quality and also pollen counts if you have access to the web. On days when the count is going to be high, maintain your windows closed and limit your time outdoors.
  Pollen, dirt, and other irritants can obtain entraped on your skin and also in your hair as you go with your day. If you typically bath in the early morning, take into consideration switching to a night timetable.

 • AllenPlusa 22/09/2019 1:26pm (3 months ago)

  The agony that <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/">visit site</a> allergic reactions can trigger is something with <a href="UR"L>check out this site</a> which untold varieties of people know with. The fact is, nevertheless, that there are options available for those who seek them. Begin making use of the concepts and also pointers in this item, and also you will certainly have the tools necessary to conquer allergies, finally.
  Monitor pollen forecasts as well as strategy as necessary. If you have accessibility to the net, a lot of the preferred weather forecasting sites have actually an area dedicated to allergy projections including both air quality as well as pollen counts. On days when the count is going to be high, maintain your windows shut and restrict your time outdoors.
  Pollen, dirt, and various other allergens can obtain caught on your skin as well as in your hair as you go via your day. If you normally bath in the early morning, consider switching over to an evening schedule.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates