દિલ સે...

દિલ સે... - સુષમા શેઠ, વડોદરા

હેપ્પી મધર્સ ડે

દીકરા પાસે સમય નહોતો કે પછી આપવો નહોતો. છલકાતી મા બધું જાણતી, સમજતી. હોસ્પિટલમાં માને દાખલ કરી બધી ફોર્માલિટીઝ પતાવી તે ગયો; તે ગયો જ. સાતમે દિવસે ફોનમાં તેનો અવાજ સંભળાયો. ‘મા, પૈસાની જરૂર હોય તો કહેજે, મોકલીશ.’

ઉનાળાના ધોમધખતા તાપમાં સુકાઈ ગયેલી નદીને કોરીકટ આંખોએ બારીમાંથી જોઈ રહેલી મા બોલી, ‘ના બેટા જરૂર નથી. તને માની જરૂર હોય તો કહેજે આવી જઈશ. હેપ્પી મધર્સ ડે.’

ત્યારે-અત્યારે

‘ચાને કેટલી વાર? મોડું થાય છે.’ રાજે બૂમ પાડી.

‘બે હાથ છે. બાર નહિ. જાતે લઈ લે.’ ઉકળેલો જવાબ મળ્યો.

‘તારો સ્વભાવ પહેલાં આવો નહોતો હં.’

‘ત્યારે તું ગુલાબ આપતો, ભેટ લાવતો અને હું તારી પ્રેમિકા હતી.’

‘ચા ફિક્કી છે..’ કહેવા માગતો રાજ ચૂપચાપ ઘૂંટડો ગળા નીચે ઉતારી ગયો.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી જુન ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates