ચોકીદાર

ચોકીદાર - મયૂર સંઘવી, રાઉરકેલા

આપણે આપણા જૈન ધર્મનું પાલન કરવામાં પણ.. ચોકીદારી કરવી જોઈએ, જેમ કે,

૧) હિંસા થાય એવું કાર્ય ન કરવું (તન, મન, ધનથી), એવી ચોકીદારી કરવાની છે.

૨) ક્રિયા કરતી વખતે ‘અસાધના’ ન થઈ જાય, એવી ચોકીદારી કરવી જોઈએ.

૩) આપણાથી કોઈનું ‘અપમાન’ ન થઈ જાય, એવી ચોકીદારી કરવાની છે.

૪) આપણે આપણા જૈન ધર્મ પ્રતિ હંમેશા ‘શ્રદ્ધા’ ટકી રહે, એવી ચોકીદારી કરવાની છે.

૫) આપણે આપણા સિવાય બીજાના ધર્મમાં ન ‘જોડાઈ’ જઈએ અથવા કોઈપણ ધર્મની આપણાથી ‘ટીકા’ ન થઈ જાય એવી પણ ચોકીદારી કરવાની છે.

 

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates