ભવબંધન - રક્ષાબંધન

ભવબંધન - રક્ષાબંધન - ચંદ્રા દિલીપ ઝવેરી, કોચીન

ઈશ્વર પાસે માંગે બહેન, ભાઈ સાથેનું જીવન.

ભાઈ આપીને ઈશ્વરે કર્યું, જીવન આનંદ નંદન,

નંદનમય જીવન ચાહે, એવું અનોખું બંધન.

બંધન એવું પ્યારું પ્યારું, ભાવ સ્નેહનું સર્જન.

ભાઈ-બહેનનાં પ્યારને જોડતી, કાચી સૂતર સંધન,

સહોદરનાં પ્રેમ પ્રતીકે, ઉજવાતું આ ભવબંધન.

અલૌકિક અનોખા બંધન માટે, પ્રભુને મારું વંદન.

આશીર્વાદ સમું આ મારું, ભવોભવનું બંધન.

નિભાવવાને હું તો તડપું, જન્મોજન્મ રક્ષાનું બંધન.

દેવોને પણ દુર્લભ એવું, મારું આ રક્ષાબંધન.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરીના સપ્ટેમ્બર માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates